Wettberwerb     Budapest 2005

Kupelwieser & Plottegg

 

Zentrales Ehrenmal der ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes 1956
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc központi emlékmuvének megtervezése

 

 

Weiche Symbole

Puha Szimbolumok

 

 

 

 

 


Weiche Symbole

Hammer und Sichel, Soviet Stern, Panzer T34/85, Kalashnikov, 1956 (Freiheitskampf), 1989 (Systemwechsel) sind die historischen Inkunabeln. Ihre Schatten werden als Grundformen genommen und aus Gummi ausgeschnitten. Die Gummischatten werden 3-dimensional verbogen, deformiert.

Die weichen Skulpturen (Konstruktion: mehrschichtiger stahlarmierter schwarzer Industriegummi) werden unterschiedlich skaliert. Sie werden direkt auf dem Boden aufgestellt - ohne Podest!

Der 3030 m2 große Platz wird mit weißem Marmor gepflastert (Konstruktion so stark, daß Reinigungsfahrzeuge darauf fahren können).

Für die abendliche Festbeleuchtung wird der Umriß der Skulpturen wird mit LED-Lichtbändern markiert, Bodenstrahler beleuchten die Flächen von unten.

Die Deformierung, das Morphing der Symbole beendet auch formal ihre überkommene politische Bedeutung. Die Weichheit der Skulpturen ist Metapher für die Überwindung der ehemals starren Strukturen, die Verformung der Symbole ist Zeichen für die Überwindung der diktatorischen Aggressionen.

Die weichen Skulpturen bleiben auf dem Boden, überwinden den klassischen Typus von abgehobenen monumentalen Ehrenmalen und Heroentum, von auratischer Ästhetisierung.

Die Gruppierung der 14 Skulpturen ergibt einen gegliederten Platz; zwischen und inmitten der weichen Skulpturen wird hier die heutige Generation mit der Vergangenheit verbunden – durch Alltagsgebrauch für viele öffentliche Aktivitäten (Spazieren, Sitzen, Diskutieren, Skateboarden, Rollerskaten, Treffpunkt, …)

Ein Schriftband aus Nirostastahl wird im Marmor intarsiert; der Inschriftentext erinnert an die historischen Daten.

 

 

 


Puha Szimbolumok

Sarló és kalapács, szovjet csillag, páncélkocsi T34/85, kalasnyikov, 1956 (szabadságharc), 1989 (rendszerváltás) – ezek történelmi szimbolumok, melyeknek árnyékai képezik a kiállítás alapalakjait, melyeket gumiból vágtak ki. A gumiárnyékokat három dimenzióban elhajlítják, elformálják.

A puha szobrok (szerkezetük: többrétegu, préselt fekete ipari gumi) különbözo skálázás után közvetlenül a talajon kerülnek felállításra - emelvény nélkül!

A 3030 m˛ kiterjedésu teret fehér márvánnyal burkolják (szerkezete olyan eros, hogy azon még tisztítóberendezések is közlekedhetnek).

Az esti díszkivilágításhoz a szobrok körvonalait LED-fénysávok jelölik meg, padló-sugárvetítok pedig alulról világítják meg a felületet.

A szimbolumok deformációja (morfing) jelképesen is véget vet ránk hagyományozott politikai értelmüknek. A szobrok puhasága metaforája a valaha merev struktúrák leküzdésének, jelképezi a diktatórikus aggressziók leküzdését.

A puha szobrok a talajon maradnak, legyozve a kiemelkedo, monumentális emlékmuvek, a hosiesség és az aura esztétizálásának klasszikus típusait.

A 14 szobor elrendezodése tagolja a teret; a puha szobrok között és közepette a mai generáció egyesül a múlttal – a társadalomban zajló hétköznapi emberi tevékenységek által (sétálnak, ülnek, vitákat folytatnak, szkétereznek, görkorcsolyáznak, találkoznak, …).

Egy rozsdamentes acélból készült szövegszalag egy intarziát képez a márványban; a felirat szövege a történelmi adatokra emlékeztet.